نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

کولر گازی گری دی ماتیک ۱۸۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 18000 • پرتاب باد: 12 متر • گاز خنک کننده: R410a • فناوری اینورتر: ندارد • سرعت فن: 4 سرعته • جریان هوای چندگانه: دارد • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری دی ماتیک ۱۲۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 12000 • پرتاب باد: 10 متر • گاز خنک کننده: R410a • فناوری اینورتر: ندارد • سرعت فن: 4 سرعته • جریان هوای چندگانه: دارد • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری دی ماتیک ۳۰۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 30000 • پرتاب باد: 15 متر • گاز خنک کننده: R410a • فناوری اینورتر: ندارد • سرعت فن: 4 سرعته • جریان هوای چندگانه: دارد • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری دی ماتیک اینورتر ۲۴۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 24000 • پرتاب باد: 13 متر • گاز خنک کننده: R410a • فناوری اینورتر: دارد • سرعت فن: 4 سرعته • جریان هوای چندگانه: دارد • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری دی ماتیک اینورتر ۳۰۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 30000 • پرتاب باد: 15 متر • گاز خنک کننده: R410a • فناوری اینورتر: دارد • سرعت فن: 4 سرعته • جریان هوای چندگانه: دارد • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری لومو ۲۴۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 24000 • پرتاب باد: 14 متر • گاز خنک کننده: R410a • برچسب انرژی: +A • سرعت فن: 4 سرعته • جریان هوای چندگانه: دارد • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری لومو ۱۸۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 18000 • پرتاب باد: 12 متر • گاز خنک کننده: R410a • برچسب انرژی: +A • سرعت فن: 4 سرعته • جریان هوای چندگانه: دارد • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری لومو ۱۲۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 12000 • پرتاب باد: 10 متر • گاز خنک کننده: R22 • فیلتر بهداشتی: دارد • سرعت فن: 4 سرعته • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری لومو ۹۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 9000 • پرتاب باد: 8 متر • گاز خنک کننده: R22 • فیلتر بهداشتی: دارد • سرعت فن: 4 سرعته • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری لومو اینورتر ۱۲۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 12000 • پرتاب باد: 10 متر • گاز خنک کننده: R410a • برچسب انرژی: +A • سرعت فن: 4 سرعته • جریان هوای چندگانه: دارد • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری لومو اینورتر ۹۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 9000 • پرتاب باد: 10 متر • گاز خنک کننده: R22 • برچسب انرژی: A • سرعت فن: 4 سرعته • جریان هوای چندگانه: دارد • عملکرد: سرمایش _ گرمایش

کولر گازی گری لومو اینورتر ۱۸۰۰۰

• رنگ کولر: سفید • ظرفیت: 18000 • پرتاب باد: 12 متر • گاز خنک کننده: R410a • برچسب انرژی: +A • سرعت فن: 4 سرعته • جریان هوای چندگانه: دارد • عملکرد: سرمایش _ گرمایش